TJ Spoje Praha

Adresa:
Na Balkáně 812/21 Praha 3 13000

Telefon:
774 994 857