SK Újezd

Po roce 1989, kdy se v České republice výrazně změnily společenské poměry a kdy výkonnostní fotbal a sport vůbec ustoupil do pozadí zájmu lidí a institucí, SK Újezd nezanikl a díky obětavé práci některých členů výboru pokračoval dál ve své činnosti a udržel svoji sportovní výkonnost prakticky dodnes.

V roce 2008-2009 proběhla na hřišti SK Újezd nákladná rekonstrukce, resp. by se spíše dalo říci, že na pozemku původního areálu vyrostl nový supermoderní fotbalový stánek, který je stále budován a rozšiřován, v současné době zejména o tenisové kurty a jejich zázemí. Je pravda, že již zanikla naše pověst klubu s hřištěm "z kopce", ale pověst oddílu "s nejlepší umělou trávou v Evropě" také není k zahození. Bylo na snadě, že takový areál nemůže být využíván jen dvěma družstvy dospělých, ale že se sem pokusíme vrátit mládež, jak tomu bylo v době největší slávy našeho klubu.

V roce 2012 jsme pak začali skládat družstvo přípravky a v sezóně 2014/2015 jsme byli připraveni přihlásit soutěž mladší přípravky. Jelikož nám děti stárnou tak v sezóně 2015/2016 již máme družstva dvě a to mladší a starší přípravku, které se snažíme stále rozšiřovat a splnit tak nelehký úkol postupně zaplnit všechny mládežnické kategorie. Všichni trenéři, kteří se o mládež starají mají minimálně trenérskou licenci "C".

Tréninky dětí probíhají vždy v úterý a čtvrtek od 17 hodin. Mladší přípravka trénuje max. 60 minut, starší si pak tuto dobu někdy natáhne o závěrečný fotbálek, podle toho jak to děti baví a podle počasí. V zimním období máme vždy městskou částí Praha-Újezd zajištěnou tělocvičnu v některé z blízkých škol.

Sekretář klubu

František Duba

  • f.duba@sk-ujezd.cz

Adresa:
Nad Statkem 118

Telefon:
602 946 338

Web:
www.sk-ujezdp4.cz