SK SLOVAN KUNRATICE

Fotbalový klub byl v Kunraticích založen vlastně již v roce 1920. Jeho název byl S. K. Kunratice. Po tříletém trvání byl však tento klub rozpuštěn pro nedostatek finančních prostředků. Nadšení pro českou kopanou ale nemohlo nic odradit, a tak se zanedlouho po likvidaci opět schází ti nejvěrnější a zakládají, tentokrát již definitivně, nový sportovní klub, jemuž dávají krásný název „SLOVAN“. Bylo to v roce 1924. Od té doby Slovan Kunratice vyvíjí nepřetržitě svoji činnost.

Trenéři
Předpřípravka  2007-2009 
Martin Staš
Tel. 736708062
Email: martin.stas@vscht.cz

Mladší přípravka  2005-2006
Štěpánka Vonášková 
Tel.: 724649853
Email: vonas@seznam.cz

Starší přípravka 2003-2004
Miloslav Novák
Tel
. 777948694
Email
novak@dobrehospody.cz

Adresa:
Volarská 9, Praha 4 - Kunratice, 148 00

Telefon:
777 201 500

Web:
www.skslovankunratice.cz