Klubové příspěvky

Klubové příspěvky nemají pevně danou finanční hranici. Příspěvky jsou nastaveny individuálně dle potřeb jednotlivých klubů. 

Fotbal patří k těm méně nákladným sportům. Počítejte, že roční příspěvek se může pohybovat okolo stovek, ale i tisíc korun. Informace o konkrétní výši členského příspěvku vám rádi poskytnout jednotlivé kluby. 

Zpravidla se přispívá čtvrtletně, opět záleží na zavedeném systému klubu.