Projekty mládeže

Výkonný výbor Pražského fotbalového svazu si je jako organizátor soutěží nejpopulárnějšího sportovního odvětví v Praze i v celé ČR vědom své společenské odpovědnosti v oblasti výchovy dětí a mládeže k aktivnímu životnímu stylu v duchu fair play.

Fotbal je pro většinu dětí prvním sportem, se kterým se v průběhu života setkají (v rodině, ve škole, s vrstevníky na hřišti před domem), ke specializaci na jiná sportovní odvětví dochází často až později. Fotbal tak do jisté míry připravuje půdu i pro ostatní sporty. Všestranný rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže avšak i jejich psychický a morální vývoj tak musí být a je prioritou PFS. Ve svých aktivitách se pak PFS neorientuje jen na talentované jedince, nýbrž na všechny děti v Praze.

V této sekci postupně naleznete veškeré informace o projektech na podporu dětí a mládeže, které Pražský fotbalový svaz sám či ve spolupráci se svými partnery realizuje.

V současnosti se jedná o následující projekty:

Projekt "Neberte nám naši hru" - Projekt zaměřený na výchovu rodičů (diváků), trenérů i funkcionářů, který si klade za cíl zlepšit atmosféru na pražských stadionech během utkání dětí a mládeže.

Projekt "Bezpečné branky" - Projekt orientovaný na výměnu brankových konstrukcí v pražských fotbalových klubech s cílem minimalizovat možné úrazy dětí při sportování.

Dětský fotbalový pohár PFS pro žáky I. a II. tříd ZŠ - Největší pražský halový fotbalový turnaj pro děti od 6 do 8 let

Projekt "Tour de club" - Návštěva profesionálního týmu odborníků na moderní metody tréninku dětí a mládeže ve Vašem klubu

Proplácení náhrad za rozhodčí v kategorii přípravek a mladších žáků